Simbol Gamma

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML Maksud
γ γ
γ
U+3B3
Simbol Gamma (Kecil)
Simbol gamma kecil sering digunakan dalam matematik dan fizik untuk mewakili pelbagai pemalar dan pembolehubah.
Γ Γ
Γ
U+393
Simbol Gamma (Besar)
Gamma besar sering digunakan sebagai simbol untuk fungsi Gamma dalam matematik, serta dalam bidang sains yang lain.

Apa itu Simbol Gamma?

Simbol Gamma, dilambangkan sebagai γ (kecil) dan Γ (besar), adalah huruf ketiga dalam abjad Greek. Ia banyak digunakan dalam pelbagai bidang sains dan akademik. Simbol ini mempunyai asal-usul dalam budaya Greek kuno dan memainkan pelbagai peranan dalam disiplin kontemporari.

Asal dan Variasi Simbol Gamma

Simbol Gamma mempunyai bentuk asal serta beberapa variasi. Berikut adalah bentuk-bentuk ini, disajikan dalam teks biasa untuk kemudahan menyalin dan menampal:

 • Simbol Asal: γ, Γ
 • Huruf Kecil, Superskrip, atau Subskrip: , , , ˠ
 • Ganda-Tulis: ,
 • Matematik: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

Kebergunaan Simbol Gamma dalam Pelbagai Bidang

Simbol Gamma (γ, Γ) mempunyai pelbagai kegunaan dalam pelbagai disiplin:

 • Matematik: Digunakan dalam kalkulus dan fungsi analitik, sering kali dilambangkan oleh Γ untuk fungsi Gamma.
 • Fizik: Mewakili foton, partikel asas cahaya, biasanya dilambangkan sebagai γ.
 • Sains Komputer: Digunakan dalam algoritma dan juga dalam pengoreksian gamma dalam pengimejan digital.
 • Kejuruteraan: Biasanya digunakan untuk melambangkan sifat-sifat bahan tertentu atau sudut fasa, biasanya sebagai γ.
 • Statistik: Muncul dalam taburan seperti taburan gamma, biasanya dilambangkan γ.
 • Kimia: Digunakan untuk melambangkan keadaan tenaga atau konformasi molekul-molekul.
 • Biologi: Melambangkan jenis-jenis protein dan reseptor tertentu.

Cara Menaip Simbol Gamma Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip 226 (untuk kecil) atau 915 (untuk besar) pada nombor pad, kemudian lepaskan kekunci Alt.
 • Mac: Untuk huruf kecil, anda kerap perlu menggunakan menu aksara khas atau menyalinnya dari tempat lain. Untuk huruf besar, ia serupa.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03b3 (untuk kecil) atau 0393 (untuk besar) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk huruf kecil gunakan γ dan untuk huruf besar gunakan Γ.
 • LaTeX: Untuk huruf kecil, gunakan perintah \gamma. Untuk huruf besar, cukup taip \Gamma.

Gambar simbol

Simbol Gamma (Kecil)Simbol Gamma (Besar)