Simbol Alfa

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
αΑβθλπΣΩ
HTML Maksud
α α
α
U+3B1
Simbol Alpha (Kecil)
Simbol alpha kecil biasanya digunakan dalam pelbagai bidang sains seperti fizik, kejuruteraan, dan matematik untuk mewakili sudut atau pekali.
Α Α
Α
U+391
Simbol Alpha (Besar)
Alpha besar digunakan dalam pelbagai konteks, termasuk sebagai huruf pertama dalam abjad Greek.

Apa itu Simbol Alpha?

Simbol Alpha, ditulis sebagai α (kecil) dan Α (besar), berasal dari abjad Greek di mana ia adalah huruf pertama. Seiring berjalannya waktu, ia telah diadopsi untuk kegunaan tertentu dalam pelbagai bidang akademik dan sains. Sejarah simbol ini berakar dalam budaya Greek purba dan telah berkembang untuk melayani pelbagai peranan dalam disiplin moden.

Bentuk Asal dan Variasi Simbol Alpha

Simbol Alpha mempunyai bentuk asal dan beberapa variasi. Berikut adalah bentuk-bentuk ini, disajikan dalam teks biasa untuk mudah disalin dan ditempel:

 • Simbol Asal: α, Α
 • Variasi: , , 𝚨, 𝛂, 𝛢, 𝛼, 𝜜, 𝜶, 𝝖, 𝝰, 𝞐, 𝞪

Aplikasi Simbol Alpha dalam Pelbagai Bidang

Simbol Alpha (α, Α) sangat serbaguna dan mempunyai relevansi yang signifikan dalam pelbagai disiplin:

 • Matematik: Digunakan untuk melambangkan sudut atau pekali dalam persamaan. α sering digunakan.
 • Fizik: Mewakili pemalar, sudut, dan kuantiti khusus lain. Kedua-dua α dan Α boleh dijumpai, walaupun yang pertama lebih kerap digunakan.
 • Sains Komputer: Sering digunakan untuk melambangkan pekali, sudut, atau algoritma tertentu, biasanya dalam bentuk α.
 • Pembangunan Perisian: Biasa digunakan untuk menunjukkan 'versi alfa' produk perisian, iaitu peringkat awal pembangunan. Di sini, "Alpha" biasanya ditulis untuk membezakannya daripada huruf Greek.
 • Falsafah: Digunakan untuk membincangkan konsep abstrak, sering dalam konteks logik atau metafizik. α kurang kerap digunakan tetapi boleh muncul dalam persamaan logik formal.
 • Linguistik: Sebagai huruf pertama dalam abjad Greek, ia sering digunakan dalam simbol linguistik. Α biasanya digunakan apabila merujuk kepada huruf itu sendiri.
 • Kejuruteraan: Biasa digunakan untuk melambangkan sudut, pekali, atau nisbah tertentu. Kedua-dua α dan Α boleh digunakan, walaupun yang pertama lebih kerap digunakan.
 • Biologi dan Perubatan: Digunakan untuk melambangkan bentuk-bentuk tertentu protein atau sub-unit dalam kompleks, biasanya dalam bentuk α.
 • Kewangan: Mewakili pulangan berlebihan portfolio berbanding benchmark, biasanya ditulis sebagai α.

Cara Menaip Simbol Alpha Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip 224 (untuk kecil) atau 913 (untuk besar) pada nombor kekunci, kemudian lepaskan kekunci Alt.
 • Mac: Untuk kecil, tekan Option + j. Untuk besar, mungkin perlu menggunakan menu karakter khas atau menyalinnya dari tempat lain.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03b1 (untuk kecil) atau 0391 (untuk besar) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk kecil, gunakan α dan untuk besar, gunakan Α.
 • LaTeX: Untuk kecil, gunakan perintah \alpha. Untuk besar, hanya perlu taip A.

Gambar simbol

Simbol Alpha (Kecil)Simbol Alpha (Besar)