Simbol Sigma

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
Σσςπαβγδ
HTML Maksud
Σ Σ
Σ
U+3A3
Simbol Sigma (Huruf Besar)
Simbol Sigma huruf besar digunakan dalam matematik untuk menyatakan jumlah siri terma.
σ σ
σ
U+3C3
Simbol Sigma (Huruf Kecil)
Simbol Sigma huruf kecil sering digunakan dalam matematik untuk mewakili sisihan piawai dalam statistik dan jumlah siri.
ς ς
ς
U+3C2
Sigma Akhir
Sigma akhir digunakan dalam penulisan Bahasa Yunani sebagai huruf terakhir dalam perkataan.
∑
∑
U+2211
Simbol Penjumlahan
Simbol ini kerap digunakan dalam matematik untuk mewakili jumlah sekumpulan istilah, sama seperti Sigma huruf besar.

Apa itu Simbol Sigma?

Simbol Sigma, dilambangkan sebagai σ (huruf kecil), Σ (huruf besar), dan ς (akhir), adalah sebahagian daripada abjad Greek di mana ia berfungsi sebagai huruf kedelapan belas. Selain itu, Sigma Lunak (Ϲ untuk huruf besar, ϲ untuk huruf kecil) adalah bentuk variasi lain simbol Sigma. Ia secara meluas digunakan dalam matematik dan statistik, serta dalam disiplin sains lain. Simbol ini berakar umbi dalam budaya Greek kuno dan telah berkembang untuk menyampaikan pelbagai tujuan dalam kajian moden.

Bentuk Asal dan Variasi Simbol Sigma

Simbol Sigma mempunyai bentuk asal serta beberapa variasi. Berikut adalah bentuk-bentuk ini, disajikan dalam teks biasa untuk memudahkan menyalin dan menampal:

 • Simbol Asal: σ, Σ, ς
 • Variasi: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Keperluan Simbol Sigma dalam Pelbagai Bidang

Simbol Sigma mempunyai pelbagai kegunaan bergantung kepada bentuknya. Kegunaan ini merangkumi pelbagai disiplin:

 • Matematik: Σ digunakan terutamanya untuk mewakili jumlah siri terma. σ biasa digunakan untuk menunjukkan sisihan piawai dalam statistik.
 • Fizik: σ digunakan untuk menyatakan kekonduksian elektrik. Σ kurang kerap digunakan tetapi mungkin muncul dalam konteks tertentu seperti penjumlahan.
 • Sains Komputer: Σ boleh digunakan dalam notasi algoritma dan teori kompleksiti. σ kurang kerap digunakan.
 • Kejuruteraan: σ biasanya mewakili tegasan dalam bahan. Σ boleh mewakili jumlah daya atau penjumlahan lain.
 • Biologi: σ boleh melambangkan keluarga protein atau reseptor tertentu. Σ kurang kerap digunakan dalam biologi.
 • Kimia: σ sering digunakan untuk mewakili kadar tindak balas atau ikatan sigma dalam molekul. Σ jarang digunakan dalam kimia.

Cara Menaip Simbol Sigma Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tekan dan tahan butang Alt dan taip 228 (untuk huruf kecil σ), 931 (untuk huruf besar Σ), atau 962 (untuk sigma akhir ς) pada papan kekunci nombor, kemudian lepaskan butang Alt.
 • Mac: Untuk semua jenis sigma, biasanya perlu menggunakan menu aksara khas atau menyalin daripada tempat lain.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03c3 (untuk huruf kecil σ), 03a3 (untuk huruf besar Σ), atau 03c2 (untuk sigma akhir ς) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk huruf kecil σ, gunakan σ; untuk huruf besar Σ, gunakan Σ; dan untuk sigma akhir ς, gunakan ς.
 • LaTeX: Untuk huruf kecil σ, gunakan perintah \sigma; untuk huruf besar Σ, hanya taip \Sigma; dan untuk sigma akhir ς, gunakan \varsigma.

Gambar simbol

Simbol Sigma (Huruf Besar)Simbol Sigma (Huruf Kecil)Sigma AkhirSimbol Penjumlahan