Simbol Delta

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
δΔγΦΨΣ
HTML Maksud
δ δ
δ
U+3B4
Simbol Delta (Kecil)
Simbol delta kecil sering digunakan dalam matematik, fizik, dan kejuruteraan untuk menunjukkan perbezaan atau perubahan dalam kuantiti.
Δ Δ
Δ
U+394
Simbol Delta (Besar)
Simbol Delta besar digunakan untuk menunjukkan perubahan dalam nilai tertentu atau mewakili huruf keempat dalam abjad Greek.
∆
U+2206
Simbol Peningkatan
Digunakan untuk menunjukkan perubahan terbatas dalam pembolehubah, terutamanya dalam persamaan matematik dan fizik.
∇
∇
U+2207
Nabla
Menunjukkan operator pembezaan vektor, biasa dalam kalkulus vektor.

Apa itu Simbol Delta?

Simbol Delta, dilambangkan sebagai δ (kecil) dan Δ (besar), berasal daripada abjad Greek di mana ia adalah huruf keempat. Simbol ini telah digunakan dalam pelbagai konteks saintifik, kejuruteraan, dan akademik. Ia terutamanya mewakili 'perubahan' atau 'perbezaan' dalam disiplin-disiplin ini.

Asal Usul dan Pelbagai Simbol Delta

Simbol Delta mempunyai bentuk asal dan beberapa variasi. Berikut adalah bentuk-bentuk ini, disajikan dalam teks biasa untuk disalin dan tampal dengan mudah:

 • Simbol Asal: , δ
 • Pelbagai: , 𝚫, 𝛅, 𝛥, 𝛿, 𝜟, 𝜹, 𝝙, 𝝳, 𝞓, 𝞭

Penggunaan Simbol Delta dalam Pelbagai Bidang

Simbol Delta (δ, Δ) mempunyai pelbagai aplikasi:

 • Matematik: Sering digunakan untuk menunjukkan perbezaan atau perubahan dalam nilai. Biasanya menggunakan huruf kecil δ.
 • Fizik: Mewakili perubahan dalam kuantiti fizikal atau digunakan dalam fungsi delta. Kedua-dua huruf kecil δ dan huruf besar Δ boleh digunakan.
 • Kejuruteraan: Digunakan untuk menunjukkan toleransi atau perbezaan dalam bahan dan proses. Huruf kecil δ sering digunakan.
 • Kimia: Menunjukkan perubahan dalam tindak balas kimia. Di sini, huruf besar Δ biasa digunakan.
 • Sains Komputer: Mewakili perubahan dalam algoritma atau struktur data, biasanya dalam bentuk huruf kecil δ.
 • Ekonomi: Digunakan untuk mewakili perubahan dalam pemboleh ubah atau model ekonomi. Kedua-dua huruf kecil δ dan huruf besar Δ digunakan.

Cara Menaip Simbol Delta Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tekan dan tahan butang Alt dan taip 235 (untuk huruf kecil) atau 916 (untuk huruf besar) pada nombor kekunci, kemudian lepaskan butang Alt.
 • Mac: Huruf kecil biasanya tidak tersedia melalui pintasan papan kekunci. Untuk huruf besar, gunakan menu karakter khas atau salin daripada tempat lain.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03b4 (untuk huruf kecil) atau 0394 (untuk huruf besar) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk huruf kecil gunakan δ dan untuk huruf besar gunakan Δ.
 • LaTeX: Untuk huruf kecil, gunakan perintah \delta. Untuk huruf besar, cukup taip \Delta.

Gambar simbol

Simbol Delta (Kecil)Simbol Delta (Besar)Simbol PeningkatanNabla