Laman Utama | Privasi | Syarat

Terma Penggunaan

Kemas kini Terakhir: 2024-03-25

Pengenalan

Selamat datang ke piliapp.com! Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami dan perkhidmatan web-aplikasi yang berbeza, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami, yang disertakan secara rujukan. Terma ini mengawal akses dan penggunaan perkhidmatan kami.

Hak Harta Intelek

Segala kandungan di piliapp.com, termasuk tetapi tidak terhad kepada aplikasi web, teks, grafik, imej, dan perisian, dilindungi oleh undang-undang hak harta intelek. Anda diberikan kebenaran untuk menggunakan, berkongsi, dan memaparkan kandungan kami dalam kerja anda sendiri, seperti tangkapan skrin atau siaran langsung, untuk sebarang tujuan, termasuk penggunaan komersial, asalkan anda dengan jelas mengatributkan kandungan kepada piliapp.com. Sebarang penggunaan yang menunjukkan sokongan atau perkaitan memerlukan persetujuan bertulis yang jelas daripada kami.

Penafian Ketepatan dan Liabiliti

Perkhidmatan kami disediakan untuk tujuan maklumat umum dan hiburan. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, kami tidak menjamin kelengkapannya, kebolehpercayaannya, atau ketersediaan kandungan dan perkhidmatan kami. Bergantung pada sebarang maklumat yang disediakan oleh piliapp.com adalah atas risiko anda sendiri.

Pautan Luar dan Kandungan Pihak Ketiga

Kami mungkin memautkan ke laman web pihak ketiga yang tidak di bawah kawalan kami dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan mereka. Pautan-pautan ini tidak menunjukkan sokongan.

Kelakuan Pengguna

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web kami secara etika dan secara undang-undang, menghindari sebarang aktiviti yang boleh merosakkan perkhidmatan kami atau pengguna lain.

Ketersediaan Perkhidmatan

Walaupun kami berusaha untuk ketersediaan perkhidmatan yang berterusan, gangguan mungkin berlaku. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang gangguan perkhidmatan.

Pindaan

Kami berhak untuk meminda terma ini pada bila-bila masa, dengan memberitahu pengguna melalui laman web kami atau emel. Penggunaan berterusan selepas perubahan merupakan penerimaan terma baru.

Undang-Undang dan Bidang Kuasa

Terma ini tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa di mana syarikat kami beribu pejabat. Pertikaian akan diselesaikan di mahkamah tempatan, walaupun kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang di tempat lain jika perlu.

Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya terdapat pertikaian, kami menggalakkan anda menghubungi kami terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian. Jika penyelesaian tidak mungkin, pertikaian boleh dirujuk ke proses arbitraj sepertimana yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

Had Liabiliti

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, piliapp.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan tidak langsung, kebetulan, atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan perkhidmatan kami.

Pembebasan Tanggungan

Anda bersetuju untuk membebaskan dan mengecualikan piliapp.com dan pekerjanya daripada sebarang tuntutan, kerosakan, atau kos yang timbul daripada pelanggaran terma ini atau penggunaan perkhidmatan kami.

Hubungi Kami

Untuk sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Terma Penggunaan ini atau perkhidmatan kami, sila hubungi kami.


Laman Utama | Privasi | Syarat