Simbol Omega

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML Maksud
Ω Ω
Ω
U+3A9
Simbol Omega (Huruf Besar)
Simbol Omega huruf besar biasanya digunakan untuk mewakili ohm, unit rintangan elektrik dalam bidang fizik dan kejuruteraan.
ω ω
ω
U+3C9
Simbol Omega (Huruf Kecil)
Simbol omega huruf kecil kerap digunakan dalam fizik, kejuruteraan, dan matematik untuk mewakili halaju sudut atau frekuensi.

Apa itu Simbol Omega?

Simbol Omega, ditandakan sebagai ω (huruf kecil) dan Ω (huruf besar), berasal dari abjad Yunani di mana ia adalah huruf terakhir. Simbol ini mempunyai pelbagai kegunaan dalam disiplin sains dan akademik. Sejarahnya berakar dari budaya Yunani kuno, dan ia mempunyai banyak kegunaan dalam bidang moden.

Bentuk Asal dan Variasi Simbol Omega

Di bawah adalah bentuk asal dan variasi simbol Omega, yang ditampilkan dalam teks biasa untuk mudah dicopy dan dipaste:

 • Bentuk Asal: ω, Ω
 • Variasi: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

Aplikasi Simbol Omega dalam Pelbagai Bidang

Simbol Omega (ω, Ω) mempunyai aplikasi yang beragam:

 • Fizik: Sering digunakan untuk mewakili halaju sudut, rintangan elektrik (Ω), dan kuantiti-kuantiti tertentu lain.
 • Kejuruteraan: Sering digunakan untuk menunjukkan rintangan elektrik dalam ohm (Ω) atau halaju sudut (ω).
 • Matematik: Biasanya mewakili elemen terakhir dalam satu set atau pemalar tertentu.
 • Sains Komputer: Mungkin digunakan untuk menunjukkan prestasi terburuk dalam notasi big O, sering ditunjukkan sebagai Ω(n).
 • Linguistik: Sebagai huruf terakhir dalam abjad Yunani, ia boleh muncul dalam notasi atau model linguistik.
 • Kimia: Digunakan untuk mewakili isomer atau konfigurasi tertentu dalam kimia organik.
 • Biologi: Mungkin menunjukkan bentuk-bentuk tertentu asid lemak atau sebatian biologi lain.

Cara Menaip Simbol Omega Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kode Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan butang Alt dan taip 969 (untuk huruf kecil) atau 937 (untuk huruf besar) pada pad numerik, kemudian lepaskan butang Alt.
 • Mac: Akses dari menu karakter khas atau salin dari tempat lain.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03c9 (untuk huruf kecil) atau 03a9 (untuk huruf besar) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk huruf kecil gunakan ω dan untuk huruf besar gunakan Ω.
 • LaTeX: Untuk huruf kecil, gunakan perintah \omega. Untuk huruf besar, taipkan saja \Omega.

Gambar simbol

Simbol Omega (Huruf Besar)Simbol Omega (Huruf Kecil)