Simbol Kesatuan

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
=
HTML Maksud
∪
∪
U+222A
Simbol Kesatuan
Simbol Kesatuan, ditandakan sebagai ∪, mewakili konsep matematik kesatuan, yang merupakan set yang mengandungi semua elemen berbeza dari dua atau lebih set.

Apa itu Simbol Kesatuan?

Simbol Kesatuan, disimbolkan oleh ∪, digunakan dalam teori set untuk menunjukkan kesatuan dua atau lebih set. Satu kesatuan mengandungi semua elemen berbeza dari semua set yang dipertimbangkan.

Aplikasi Simbol Kesatuan dalam Pelbagai Bidang

Simbol Kesatuan (∪) mempunyai aplikasi dalam banyak disiplin:

  • Matematik: Sering digunakan dalam teori set, algebra, dan konteks matematik lainnya.
  • Sains Komputer: Digunakan dalam algoritma dan struktur data seperti senarai berantai dan tatasusunan.
  • Statistik: Digunakan untuk mewakili kemungkinan mana-mana peristiwa dari beberapa peristiwa yang mungkin berlaku.
  • Kejuruteraan: Digunakan dalam teori sistem dan teori kawalan.

Perbezaan Antara Kesatuan dan Persilangan

Walaupun kedua-dua Simbol Kesatuan (∪) dan Simbol Persilangan (∩) digunakan untuk menggabungkan set, mereka melakukannya dengan cara yang berbeza. Kesatuan mewakili kombinasi semua elemen berbeza dari set yang terlibat, manakala persilangan hanya mewakili elemen yang sama untuk semua set.

Cara Mengetik Simbol Kesatuan Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Alt Codes, dan LaTeX

  • Windows: Tahan kunci Alt dan taip 238 pada pad nombor, kemudian lepaskan kunci Alt.
  • Mac: Tekan Option + v.
  • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 222A dan tekan Enter.
  • HTML: Gunakan entiti bernama ∪ atau entiti numerik ∪.
  • LaTeX: Untuk mengetik Simbol Kesatuan dalam LaTeX, gunakan perintah \cup.

Gambar simbol

Simbol Kesatuan