Simbol Tidak Sama

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
=><
HTML Maksud
&ne;
&#8800;
U+2260
Simbol Tidak Sama
Simbol Tidak Sama, dilambangkan sebagai ≠, digunakan dalam matematik dan sains komputer untuk menunjukkan bahawa dua nilai atau ungkapan tidak sama satu sama lain.

Apa itu Simbol Tidak Sama?

Simbol Tidak Sama, dilambangkan oleh ≠, digunakan untuk menunjukkan bahawa dua nilai atau ungkapan matematik tidak sama satu sama lain.

Aplikasi Simbol Tidak Sama dalam Pelbagai Bidang

Simbol Tidak Sama (≠) mempunyai aplikasi dalam pelbagai disiplin:

 • Matematik: Biasa digunakan dalam algebra, kalkulus, dan teori nombor.
 • Sains Komputer: Digunakan dalam bahasa pengaturcaraan untuk penyataan bersyarat.
 • Statistik: Digunakan untuk menunjukkan ketidaksetaraan dalam ujian statistik.
 • Kejuruteraan: Digunakan dalam logik bersyarat dalam model kejuruteraan.

Variasi dalam Google Sheets, Excel, dan Pengaturcaraan

Dalam perisian lembaran kerja dan bahasa pengaturcaraan, "operator tidak sama" mungkin diwakili dengan cara yang berbeza:

 • Google Sheets dan Excel: Kedua-duanya biasanya menggunakan "operator tidak sama" yang diwakili sebagai <>.
 • Python, Java, C/C++, dan JavaScript: Bahasa pengaturcaraan ini mewakili "operator tidak sama" sebagai !=. Dalam JavaScript, ketidaksamaan ketat juga boleh diwakili sebagai !==.

Cara Menaip Simbol Tidak Sama Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kunci Alt dan taip 8800 pada papan nombor, kemudian lepaskan kunci Alt.
 • Mac: Tekan Option + =.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 2260 dan tekan Enter.
 • HTML: Gunakan entiti bernama &ne; atau entiti nombor &#8800;.
 • LaTeX: Untuk menaip Simbol Tidak Sama dalam LaTeX, gunakan perintah \neq.

Gambar simbol

Simbol Tidak Sama