Simbol Persilangan

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
=
HTML Maksud
∩
∩
U+2229
Simbol Persilangan
Simbol Persilangan, dilambangkan sebagai ∩, mewakili konsep matematik persilangan, iaitu set yang mengandungi semua elemen yang sama dari dua atau lebih set.

Apa itu Simbol Persilangan?

Simbol Persilangan, dilambangkan sebagai ∩, digunakan dalam teori set untuk melambangkan persilangan dua atau lebih set. Persilangan mengandungi semua elemen yang sama dari semua set yang dikaji.

Penggunaan Simbol Persilangan dalam Pelbagai Bidang

Simbol Persilangan (∩) mempunyai pelbagai penggunaan dalam pelbagai disiplin:

  • Matematik: Digunakan secara meluas dalam teori set, algebra, dan konteks matematik lain.
  • Sains Komputer: Digunakan dalam algoritma dan struktur data seperti peta hash dan set.
  • Statistik: Digunakan untuk mewakili peristiwa yang berlaku bersama-sama dalam teori kebarangkalian.
  • Kejuruteraan: Digunakan dalam teori sistem dan teori kawalan.

Tafsiran Simbol Persilangan bergantung kepada penggunaannya dalam konteks, sama ada dalam disiplin akademik atau sains terapan.

Cara Menaip Simbol Persilangan Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

  • Windows: Tekan dan tahan kekunci Alt dan taip 239 pada pad nombor, kemudian lepaskan kekunci Alt.
  • Mac: Tekan Option + w.
  • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 2229 dan tekan Enter.
  • HTML: Gunakan entiti bernama ∩ atau entiti nombor ∩.
  • LaTeX: Untuk menaip Simbol Persilangan dalam LaTeX, gunakan perintah \cap.

Gambar simbol

Simbol Persilangan