Subset daripada

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
HTML Maksud
⊂
⊂
U+2282
Subset daripada
Simbol Subset daripada, dilambangkan sebagai ⊂, digunakan dalam teori set untuk menunjukkan bahawa satu set adalah subset daripada set yang lain tetapi tidak sama dengannya.
⊆
⊆
U+2286
Subset daripada atau Sama dengan
Simbol Subset daripada atau Sama dengan, dilambangkan sebagai ⊆, menunjukkan bahawa satu set adalah subset daripada set yang lain atau sama dengannya.

Apa itu Simbol "Subset daripada"?

Simbol Subset daripada, dilambangkan sebagai ⊂, menunjukkan bahawa satu set terkandung dalam set yang lain tetapi tidak identik dengannya. Sebagai contoh, jika kita mempunyai set A = {1, 2, 3} dan B = {1, 2, 3, 4, 5}, ia boleh dinyatakan sebagai A ⊂ B, menunjukkan bahawa A adalah subset daripada B.

Apa itu Simbol "Subset daripada atau Sama dengan"?

Simbol Subset daripada atau Sama dengan, dilambangkan sebagai ⊆, menunjukkan bahawa satu set entah terkandung dalam set yang lain atau identik dengannya. Untuk set yang sama A dan B, A ⊆ B juga betul kerana A adalah subset daripada B. Walau bagaimanapun, jika A = {1, 2, 3} dan B = {1, 2, 3}, A ⊆ B akan menjadi notasi yang sesuai kerana kedua-dua set adalah sama.

Bagaimana Membedakan Antara Simbol Subset?

Adalah penting untuk memahami perbezaan antara kedua-dua simbol ini untuk mengelakkan kekeliruan. Ingat bahawa ⊂ bermakna subset yang ketat (tidak sama), manakala ⊆ bermakna subset atau sama. Simbol yang terakhir membolehkan kemungkinan bahawa dua set yang dibandingkan mungkin identik.

Aplikasi dan Penggunaan Unik Simbol Subset

Simbol subset (⊂ dan ⊆) adalah asas dalam pelbagai konteks matematik dan komputasi:

  • Teori Set: Digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara set.
  • Matematik: Muncul dalam pelbagai bidang untuk menggambarkan hubungan set.
  • Sains Komputer: Penting dalam algoritma dan struktur data untuk mengungkapkan hubungan dan operasi set.

Mengetik Simbol Subset

  • Windows: Untuk ⊂, gunakan Alt+8834; untuk ⊆, gunakan Alt+8838.
  • Mac: Akses kedua-dua simbol melalui Pemapar Aksara.
  • Linux: Untuk ⊂, gunakan Ctrl+Shift+u kemudian 2282; untuk ⊆, ikuti dengan 2286.
  • HTML: Untuk ⊂, gunakan ⊂ atau ⊂; untuk ⊆, gunakan ⊆ atau ⊆.
  • LaTeX: Untuk ⊂, taip \subset; untuk ⊆, taip \subseteq.

Gambar simbol

Subset daripadaSubset daripada atau Sama dengan