Tanda Null

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
=
HTML Maksud
∅
∅
U+2205
Tanda Null
Tanda Null, dilambangkan sebagai ∅, mewakili konsep matematik set kosong, iaitu set yang tidak mengandungi sebarang elemen.

Apa itu Tanda Null?

Tanda Null, dilambangkan oleh ∅, digunakan dalam teori set untuk menunjukkan set kosong. Set kosong tidak mengandungi sebarang elemen dan adalah subset kepada set apa pun.

Simbol yang Serupa dengan Tanda Null

Terdapat beberapa simbol yang mungkin kelihatan serupa dengan Tanda Null tetapi mempunyai makna yang berbeza:

 • Huruf Greek (Φ, Θ): Huruf Greek ini mungkin kelihatan serupa dengan Tanda Null tetapi digunakan dalam konteks matematik dan sains yang berbeza. Phi (Φ) digunakan dalam pelbagai persamaan matematik, manakala Theta (Θ) biasanya digunakan dalam trigonometri dan kalkulus.
 • Watak Cyrillic (Ө, Ф): Watak Cyrillic ini menyerupai Tanda Null tetapi digunakan dalam konteks linguistik yang berbeza.
 • ⌀ (Simbol Diameter): Simbol diameter digunakan dalam kejuruteraan dan geometri untuk menunjukkan diameter bulatan dan objek silinder.
 • Ø (O dengan garis miring): Walaupun kelihatan serupa, simbol ini digunakan dalam pelbagai konteks termasuk linguistik, dan tidak boleh dikelirukan dengan Tanda Null.

Aplikasi dan Implikasi Tanda Null dalam Pelbagai Bidang

Tanda Null (∅) mempunyai pelbagai aplikasi dan implikasi:

 • Matematik: Sering digunakan dalam teori set, topologi, dan konteks matematik lain.
 • Sains Komputer: Digunakan untuk mewakili set kosong dalam algoritma dan struktur data.
 • Statistik: Mewakili set tanpa hasil yang mungkin.
 • Pemrograman: Digunakan untuk mewakili nilai null atau kosong dalam bahasa pengaturcaraan.
 • Implikasi Falsafah: Konsep set kosong telah membangkitkan perbincangan falsafah tentang sifat "ketiadaan" dan tempatnya dalam sistem matematik dan logik.

Perbezaan antara Tanda Null dan Simbol Set Lain

Berbeza dengan Simbol Bersatu (∪) dan Simbol Irisan (∩), yang menggabungkan set, Tanda Null (∅) menunjukkan ketiadaan elemen. Ia unik kerana ia adalah subset kepada set apa pun, termasuk dirinya sendiri.

Cara Memasukkan Tanda Null Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tekan dan tahan butang Alt dan taip 8709 pada pad nombor, kemudian lepaskan butang Alt.
 • Mac: Tekan Option + 0.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 2205 dan tekan Enter.
 • HTML: Gunakan entiti bernama ∅ atau entiti berangka ∅.
 • LaTeX: Untuk memasukkan Tanda Null dalam LaTeX, gunakan perintah \emptyset.

Gambar simbol

Tanda Null