Simbol Lambda

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML Maksud
λ λ
λ
U+3BB
Simbol Lambda (huruf kecil)
Simbol lambda huruf kecil sering digunakan dalam pelbagai bidang sains seperti sains komputer, fizik, dan matematik untuk mewakili panjang gelombang, nilai eigen, atau fungsi tanpa nama.
Λ Λ
Λ
U+39B
Simbol Lambda (huruf besar)
Simbol Lambda huruf besar digunakan dengan kurang kerap tetapi boleh mewakili set, pernyataan logik dalam sistem formal, atau berfungsi sebagai notasi dalam kalkulus lambda.

Apa itu Simbol Lambda?

Simbol Lambda, dilambangkan sebagai λ (huruf kecil) dan Λ (huruf besar), berasal dari abjad Greek di mana ia adalah huruf ke-11. Ia mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidang akademik dan saintifik moden. Sejarah simbol ini bermula dari bahasa Greek purba dan telah berkembang untuk mempunyai pelbagai kegunaan pada hari ini.

Asal Usul dan Variasi Simbol Lambda

Seperti simbol Alpha, Lambda juga mempunyai bentuk asal dan beberapa variasi. Di bawah adalah bentuk-bentuk ini, disajikan dalam teks biasa untuk kemudahan menyalin dan menampal:

 • Simbol Asal: λ, Λ
 • Variasi: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Keperluan Simbol Lambda dalam Pelbagai Bidang

Simbol Lambda (λ, Λ) serba guna dan digunakan dalam pelbagai disiplin:

 • Matematik: Digunakan untuk menandakan nilai eigen dalam algebra linear.
 • Fizik: Mewakili panjang gelombang gelombang.
 • Sains Komputer: Mewakili fungsi tanpa nama dalam bahasa pengaturcaraan, terutamanya dalam pengaturcaraan berfungsi.
 • Kejuruteraan: Biasanya digunakan untuk menunjukkan panjang gelombang atau kadar penguraian.
 • Linguistik: Sebagai huruf ke-11 dalam abjad Greek, ia sering digunakan dalam simbol linguistik dan notasi fonetik.
 • Kalkulus: Digunakan sebagai notasi dalam kalkulus lambda, sistem formal dalam logik matematik dan sains komputer.

Cara Menaip Simbol Lambda Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kunci Alt dan taip 955 (untuk huruf kecil) atau 923 (untuk huruf besar) pada pad nombor, kemudian lepaskan kunci Alt.
 • Mac: Biasanya memerlukan penggunaan menu karakter khas atau menyalinnya dari tempat lain.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 03bb (untuk huruf kecil) atau 039b (untuk huruf besar) dan tekan Enter.
 • HTML: Untuk huruf kecil, gunakan λ dan untuk huruf besar gunakan Λ.
 • LaTeX: Untuk huruf kecil, gunakan perintah \lambda. Untuk huruf besar, cukup taip \Lambda.

Gambar simbol

Simbol Lambda (huruf kecil)Simbol Lambda (huruf besar)