∞ Simbol matematik | α β ∑ Huruf Yunani | ⁽¹²³⁾ Simbol subskrip / superskrip | ½ ⅓ ¼ Simbol pecahan
Klik ikon untuk menyalin ke clipboard ▼
¹²³°²³ᴿʰʲˡʳˢʷˣʸᶿ
※ Semua simbol adalah watak unicode, bukan gambar atau watak gabungan. Tetapi anda juga boleh menggabungkannya sendiri. ※
Simbol teks Maksudnya Copy / Paste
superskrip sifar
¹ superskrip satu
² superskrip dua
³ superskrip tiga
superskrip empat
superskrip lima
superskrip enam
superskrip tujuh
superskrip lapan
superskrip sembilan
tanda tambah superskrip
superskrip tolak
superskrip sama dengan tanda
kurungan kiri superskrip
kurungan superskrip betul
huruf kecil latin superskrip n
langganan sifar
langganan satu
langganan dua
langganan tiga
langganan empat
langganan lima
langganan enam
langganan tujuh
langganan lapan
langganan sembilan
langganan tanda tambah
langganan tolak
langganan sama dengan tanda
kurungan kiri kurungan
kurungan betul kurungan
huruf kecil latin huruf kecil a
huruf kecil latin huruf kecil e
huruf kecil latin huruf kecil o
huruf kecil latin huruf kecil x
huruf kecil latin schwa
° darjah (suhu atau sudut)
huruf kecil latin superscript i
garis kecil untuk pecahan
² superskrip dua
³ superskrip tiga
huruf kecil latin superscript i
huruf kecil latin superskrip n
huruf kecil latin huruf kecil a
huruf kecil latin huruf kecil e
huruf kecil latin huruf kecil o
huruf kecil latin huruf kecil x