Simbol pecahan

∞ Simbol matematik | α β ∑ Huruf Yunani | ⁽¹²³⁾ Simbol subskrip / superskrip | ½ ⅓ ¼ Simbol pecahan
Klik ikon untuk menyalin ke clipboard ▼
½¼¾

Anda juga boleh menggabungkan simbol pecahan itu sendiri.

※ Semua simbol adalah watak unicode, bukan gambar atau watak gabungan. Tetapi anda juga boleh menggabungkannya sendiri. ※
Simbol teks Maksudnya Copy / Paste
½ pecahan biasa - satu setengah
pecahan biasa - satu pertiga
pecahan sepunya - dua pertiga
¼ pecahan biasa - satu perempat
¾ pecahan biasa - tiga perempat
pecahan biasa - seperlima
pecahan sepunya - dua perlima
pecahan sepunya - tiga perlima
pecahan sepunya - empat perlima
pecahan biasa - satu perenam
pecahan sepunya - lima perenam
pecahan sepunya - satu ketujuh
pecahan biasa - satu lapan
pecahan biasa - tiga lapan
pecahan biasa - lima lapan
pecahan biasa - tujuh kelapan
pecahan sepunya - satu kesembilan
pecahan sepunya - sepersepuluh
pecahan sepunya - sifar pertiga
pembilang pecahan satu