Simbol Tiga Dikuasa (Superskrip Tiga)

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
³¹²^
HTML Maksud
³ ³
³
U+B3
Simbol Tiga Dikuasa
Juga dikenali sebagai Superskrip Tiga, simbol ini biasanya digunakan dalam matematik, sains, dan kejuruteraan untuk menunjukkan pemangkatan tiga kepada nombor atau pembolehubah.

Apa itu Simbol Tiga Dikuasa?

Simbol Tiga Dikuasa, diwakili oleh ³, terutamanya digunakan dalam matematik, sains, dan kejuruteraan untuk menunjukkan pemangkatan tiga kepada nombor atau pembolehubah.

Formula dan Pengiraan yang Melibatkan Simbol Tiga Dikuasa

Simbol Tiga Dikuasa (³) digunakan untuk melambangkan operasi pemangkatan tiga dalam matematik, di mana ia melibatkan perkalian suatu nombor dengan dirinya sendiri dua kali. Formula untuk melambangkan pemangkatan tiga adalah:

x³ = x × x × x

Contoh Penggunaan Simbol Tiga Dikuasa:

 • Untuk nombor 2: 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
 • Untuk nombor 3: 3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Kaedah Alternatif untuk Mewakili Simbol Tiga Dikuasa

Selain kaedah tradisional, terdapat cara alternatif untuk mewakili Simbol Tiga Dikuasa dalam Google Sheets, Excel, dan Carian Google:

 • Google Sheets dan Excel: Anda boleh menggunakan ^3 dalam formula untuk menunjukkan pemangkatan tiga. Contohnya, 2^3 = 8.
 • Carian Google: Jika anda cuba menggunakan simbol ³ dalam carian Google, anda boleh menaip "cubed" atau menggunakan "^3" untuk mewakili konsep tersebut. Contohnya, mencari 2^3 akan menghasilkan hasil yang berkaitan dengan pemangkatan tiga kepada 2.
 • Spotlight (Mac): Anda boleh menggunakan ^3 untuk melakukan pengiraan pemangkatan tiga terus di dalam bar carian. Contohnya, menaip 2^3 akan memaparkan hasilnya sebagai 8.

Permohonan dan Penggunaan Unik Simbol Tiga Dikuasa

Simbol Tiga Dikuasa (³) mempunyai pelbagai permohonan dan penggunaan unik:

 • Matematik: Menunjukkan pemangkatan tiga kepada suatu nombor atau pembolehubah.
 • Sains: Digunakan dalam formula untuk menunjukkan terma-terma pemangkatan tiga.
 • Unit: Digunakan dalam penerangan unit, seperti m³ untuk meter padu.
 • Pemrograman: Kadang-kadang digunakan dalam kod untuk mewakili terma-terma pemangkatan tiga.

Cara Menaip Simbol Tiga Dikuasa Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip 0179 pada keypad nombor, kemudian lepaskan kekunci Alt.
 • Mac: Tekan Option + 00B3.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 00B3 dan tekan Enter.
 • HTML: Gunakan entiti bernama ³ atau entiti nombor ³.
 • LaTeX: Untuk menaip Simbol Tiga Dikuasa dalam LaTeX, gunakan perintah ^{3}.

Gambar simbol

Simbol Tiga Dikuasa