Simbol Darjah

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
°
HTML Maksud
° °
°
U+B0
Simbol darjah asal
Ini adalah simbol darjah standard yang digunakan untuk mewakili suhu darjah, sudut, atau konteks lain di mana konsep darjah digunakan.

Apa itu Simbol Darjah?

Simbol darjah, ditandakan sebagai °, biasa digunakan dalam pelbagai konteks untuk mewakili konsep 'darjah'. Ia sering dilihat dalam bacaan suhu (seperti 25°C), dan juga untuk melambangkan sudut (contohnya, sudut siku 90°).

Cara Menggunakan Simbol Darjah

Simbol darjah digunakan dengan cara yang mudah, diikuti dengan angka yang dimodifikasi. Beberapa kegunaan yang biasa termasuk:

 • Dalam bacaan suhu: 37°C atau 98.6°F. Sebagai alternatif, simbol terintegrasi juga boleh digunakan: 37℃ atau 98.6℉.
 • Untuk menunjukkan sudut: sudut 45°.
 • Dalam koordinat geografi: latitud 35°U atau longitud 75°B.

Perlu diingatkan bahawa apabila menunjukkan suhu, adalah penting untuk juga menentukan skala suhu, sama ada dengan menggunakan Celsius (°C atau ) atau Fahrenheit (°F atau ). Ingat bahawa simbol terintegrasi sudah termasuk simbol darjah.

Perbezaan Antara Simbol Darjah dan Simbol Serupa Lain

Adalah penting untuk membezakan simbol darjah daripada simbol yang kelihatan serupa. Sebagai contoh, simbol Cincin Atas (˚) mungkin kelihatan serupa tetapi mempunyai kegunaan yang berbeza. Pastikan anda sentiasa menggunakan simbol yang betul bagi kejelasan dan ketepatan.

Pemahaman Umum yang Tersalah dengan Simbol Darjah

 1. Mengelirukan simbol darjah dengan simbol prime (′) dan double prime (″), yang melambangkan minit dan saat masing-masing dalam sistem koordinat geografi.
 2. Terlupa untuk menentukan skala suhu (℃ atau ℉) apabila menunjukkan suhu, yang boleh menyebabkan penafsiran yang salah.

Sejarah Simbol Darjah

Asal usul simbol darjah tidak terdokumentasi dengan baik, tetapi penggunaannya dapat ditelusuri berabad-abad lamanya, terutamanya dalam konteks astronomi. Seiring dengan perkembangan sistem pengukuran yang standard, penggunaan simbol ini menjadi lebih meluas, terutamanya dalam matematik dan sains.

Cara Menaip Simbol Darjah Menggunakan Pintasan Papan Kekunci dan Kod Alt

 • Di Windows: Tahan kekunci Alt pada papan kekunci dan taip 0176 pada keypad nombor, kemudian lepaskan kekunci Alt.
 • Di Mac: Tekan Option + Shift + 8.
 • Pada kebanyakan sistem Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip b0 dan tekan Enter.
 • Untuk kod HTML: Gunakan entiti bernama ° atau entiti nombor °.

Kegunaan Simbol Darjah yang Umum dalam Pelbagai Disiplin

 • Matematik: Simbol darjah biasanya digunakan untuk melambangkan sudut. Sebagai contoh, dalam trigonometri, seseorang boleh merujuk kepada sudut segitiga sebagai 30°, 60°, dan 90°.
 • Geografi: Dalam koordinat geografi, simbol darjah melambangkan latitud dan longitud, seperti 40°U 70°B.
 • Fizik dan Kejuruteraan: Simbol darjah digunakan untuk melambangkan suhu, terutamanya dalam termodinamik, seperti takat didih air pada 100°C.
 • Astronomi: Simbol darjah digunakan untuk melambangkan saiz objek atau fenomena langit apabila dilihat dari Bumi, seperti saiz tampak bulan adalah kira-kira 0.5°.

Notasi Sudut dan Hubungannya dengan Simbol Darjah

Sudut adalah asas dalam matematik, fizik, dan kejuruteraan. Walaupun simbol darjah (°) digunakan secara umum untuk melambangkan ukuran suatu sudut, terdapat pelbagai simbol yang mewakili jenis sudut atau struktur sudut tertentu. Memahami perbezaan antara simbol-simbol ini dan simbol darjah umum adalah penting untuk berkomunikasi secara jelas dan tepat. Berikut adalah beberapa simbol sudut yang paling umum dan khusus:

 • - Melambangkan sudut yang terbentuk oleh dua sinar dengan titik akhir yang sama.
 • - Menunjukkan sudut siku, yang mengukur tepat 90°.
 • dan - Simbol yang digunakan untuk sudut, dengan sering mewakili perbezaan sudut yang spesifik antara dua garis.
 • - Sering digunakan untuk melambangkan sudut yang diukur, terutamanya dalam konteks geometri.
 • - Melambangkan sudut antara tiga atau lebih satah yang bersilang pada satu titik yang sama.
 • dan - Mewakili sudut lengkok yang berkaitan dengan segmen bulat.
 • , , , , , , , , , , dan - Ini adalah simbol khusus, digunakan dalam pelbagai konteks matematik atau teknikal untuk melambangkan struktur sudut atau hubungan sudut tertentu.
 • 📐 - Melambangkan alat lukis, segi tiga sudut atau set, yang sering digunakan untuk melukis atau mengukur sudut.

Simbol darjah (°) sendiri digunakan selepas angka untuk mengukur magnitud suatu sudut. Sebagai contoh, apabila kita mengatakan sudut mengukur 45°, kita menentukan bahawa magnitudnya berada di antara sudut siku (90°) dan garis lurus (0° atau 180°). Walaupun notasi sudut ini membantu dalam memvisualisasikan atau membina sudut, simbol darjah mengukur mereka.

Alat Berguna

Protractor dalam Talian - Aplikasi web interaktif ini membolehkan anda mengukur sudut menggunakan peranti mudah alih anda.

Gambar simbol

Simbol darjah asal