Simbol Radikal

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
²³±
HTML Maksud
√
√
U+221A
Simbol Akar Kuasa Dua (Square Root)
Simbol Akar Kuasa Dua (√) mewakili akar kuasa dua bagi suatu nombor yang diberikan.
∛
U+221B
Simbol Akar Kuasa Tiga (Cube Root)
Mewakili akar kuasa tiga bagi suatu nombor yang diberikan.
∜
U+221C
Simbol Akar Kuasa Empat (Fourth Root)
Mewakili akar kuasa empat bagi suatu nombor yang diberikan.

Apa itu Simbol Radikal?

Simbol Radikal digunakan untuk menunjukkan akar kuasa dua atau akar n bagi suatu nombor. Terdapat pelbagai bentuk seperti √ bagi akar kuasa dua, ∛ bagi akar kuasa tiga, dan ∜ bagi akar kuasa empat. Simbol-simbol ini merupakan konsep asas dalam algebra, kalkulus, dan pelbagai bidang matematik yang lain.

Jenis-jenis Simbol Radikal

Simbol Radikal mempunyai pelbagai bentuk untuk akar yang berbeza, seperti akar kuasa dua (√), akar kuasa tiga (∛), dan akar kuasa empat (∜). Perhatikan bahawa simbol akar kuasa dua (√) tidak memerlukan pangkat atas 2, manakala simbol akar lain seperti ∛ dan ∜ memerlukan pangkat atas masing-masing (³, ⁴) untuk ketelusan.

Penggunaan Simbol Radikal dalam Pelbagai Bidang

Simbol Radikal mempunyai pelbagai penggunaan dalam beberapa disiplin:

  • Matematik: Digunakan secara meluas dalam algebra, kalkulus, dan trigonometri.
  • Sains Komputer: Digunakan dalam algoritma untuk mengira jarak dan pelbagai masalah pengoptimuman.
  • Kejuruteraan: Digunakan dalam mengira kuantiti fizikal seperti tekanan dan regangan.
  • Fizik: Digunakan dalam persamaan yang melibatkan tenaga, gerakan, dan gelombang.

Cara Menaip Simbol Radikal Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

  • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip 251 pada numpad untuk √, kemudian lepaskan kekunci Alt.
  • Mac: Tekan Option + v untuk √.
  • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 221A dan tekan Enter untuk √.
  • HTML: Gunakan entiti bernama √ atau entiti nombor √ untuk √.
  • LaTeX: Untuk menaip akar kuasa dua dalam LaTeX, gunakan perintah \sqrt{} untuk akar kuasa dua dan \sqrt[n]{} untuk akar kuasa n.

Gambar simbol

Simbol Akar Kuasa Dua (Square Root)Simbol Akar Kuasa Tiga (Cube Root)Simbol Akar Kuasa Empat (Fourth Root)