Tanda Plus-Minus

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
±=
HTML Maksud
± ±
±
U+B1
Tanda Plus-Minus
Tanda Plus-Minus, dilambangkan sebagai ±, digunakan dalam matematik, sains, dan kejuruteraan untuk menunjukkan anggaran atau julat nilai yang mungkin.
∓
U+2213
Tanda Minus-Plus
Tanda Minus-Plus, dilambangkan sebagai ∓, digunakan untuk menunjukkan bahawa istilah yang mendahuluinya dikurangkan daripada istilah sebelumnya.

Apa itu Tanda Plus-Minus?

Tanda Plus-Minus, dilambangkan sebagai ±, digunakan untuk mewakili anggaran atau julat nilai yang mungkin.

Contoh Penggunaan Plus-Minus

Dalam algebra, anda mungkin melihat akar kuadrat 9 disimbolkan sebagai 9 = ± 3, yang menunjukkan bahawa ia boleh menjadi +3 atau -3.

Perbandingan Plus-Minus dan Minus-Plus

Tanda Plus-Minus lebih biasa digunakan daripada Tanda Minus-Plus. Walaupun kedua-dua simbol menunjukkan ketidakpastian atau variasi, urutan operasi berbeza: ± menunjukkan bahawa istilah tersebut boleh ditambah atau dikurangkan, manakala ∓ mengimplikasikan bahawa istilah tersebut harus dikurangkan atau ditambah.

Aplikasi dan Penggunaan Unik Tanda Plus-Minus

Tanda Plus-Minus (±) mempunyai pelbagai aplikasi dan penggunaan unik:

  • Matematik: Biasanya digunakan untuk menunjukkan akar kuadrat positif dan negatif bagi sebuah nombor.
  • Sains: Digunakan dalam nota saintifik untuk mewakili ketidakpastian.
  • Kejuruteraan: Digunakan dalam lukisan teknikal untuk menunjukkan toleransi.
  • Statistik: Muncul dalam laporan untuk menunjukkan margin ralat.
  • Catur: Digunakan dalam notasi catur untuk menilai kedudukan.

Cara Memasukkan Tanda Plus-Minus Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

  • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip 0177 pada pad nombor, kemudian lepaskan kekunci Alt.
  • Mac: Tekan Option + Shift + =.
  • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip 00B1 dan tekan Enter.
  • HTML: Gunakan entiti bernama ± atau entiti nombor ±.
  • LaTeX: Untuk memasukkan Tanda Plus-Minus dalam LaTeX, gunakan perintah \pm.

Gambar simbol

Tanda Plus-MinusTanda Minus-Plus