merombak kad
Aplikasi dalam talian ini boleh membuat beberapa nama menjadi kad atau kepingan kertas, dan kemudian membenarkan orang ramai memilih secara rawak. Ini adalah satu lagi cara untuk memilih orang, tugas, keputusan atau hadiah secara rawak. Orang biasanya menggunakan penyedut minuman, jalur kertas atau kayu, dan memilih satu secara rawak. Gunakan apl web ini untuk membolehkan anda melakukan perkara ini dengan mudah. Kami menggunakan Fisher–Yates algoritma rawak supaya anda boleh mendapatkan hasil yang saksama. Masukkan satu item setiap baris, dengan kata lain, hanya ada satu item setiap baris. Klik untuk menukar semua item menjadi kad, kemudian rawak dan balikkannya. Untuk lebih menyeronokkan, tajuk boleh diedit. Tolong jangan tulis e-mel meminta penipuan! Sila patuhi undang-undang tempatan dan pengguna bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran. Halaman ini disediakan "seadanya", tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat.