-
00
00
00
-
  • Tekan atau untuk melaraskan nombor.
  • Mula / Jeda : Enter
  • Apabila pemasa bermula, URL (alamat pautan) akan berubah. URL ini mengandungi maklumat berjalan untuk pemasa. Anda boleh berkongsi URL ini di mana-mana sahaja dan ia masih akan berfungsi.
  • Judul ini boleh diedit.
  • Iklan disembunyikan dalam mod skrin penuh.
  • Tajuk hanya boleh diedit dalam penyemak imbas anda sendiri.
  • Aplikasi web dalam talian tanpa sebarang pemasangan.
  • Ketepatan kepada mikro saat (1/1000 saat).
  • Tempoh deringan adalah terhad kepada maksimum 90 saat.