Apakah % daripada ?
Jawapan:
% x = x =

ialah berapa peratus daripada ?
Jawapan:
/ = =

ialah % daripada apa?
Jawapan:
/ % = / =

Apakah peratus perubahan daripada kepada ?
Jawapan:
/ - 1 = =

tambah % apakah?
Jawapan:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

Kami sering menggunakan pengiraan peratusan dalam kehidupan, perniagaan dan pelaburan.Berikut ialah beberapa kalkulator peratusan yang boleh digunakan dalam pengiraan nisbah, pengiraan diskaun, nisbah perubahan harga saham, pengiraan termasuk cukai, pengiraan tidak termasuk cukai, dsb.Masalah matematik ini dikurangkan kepada soalan deskriptif, dan anda hanya perlu memasukkan nombor dalam medan dan ia akan dijawab serta-merta.