ES6 Syntax Semak

Satu ECMAScript talian 6 Checker.

Baik! Tidak ada kesalahan!