Simbol Utama

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
°
HTML Maksud
′
′
U+2032
Simbol Prime (Minit)
Mewakili minit apabila menunjukkan sudut atau masa.
″
″
U+2033
Simbol Dua Prime (Saat)
Mewakili saat apabila menunjukkan sudut atau masa.

Apa itu Simbol Prime?

Simbol prime, diwakili oleh ′ dan ″, digunakan untuk menunjukkan pembahagian sudut dan unit masa. Secara khusus, prime tunggal (′) mewakili minit, dan dua prime (″) melambangkan saat. Simbol prime tiga (‴) yang kurang umum digunakan dapat mewakili pertigaan dalam konteks tertentu.

Cara Menggunakan Simbol Prime

Simbol prime diletakkan selepas nombor yang ia ubahsuai. Penggunaan yang biasa termasuk:

  • Menunjukkan sudut: 45°15′, bermakna 45 darjah dan 15 minit.
  • Dalam koordinat geografi: 35°N 15′ latitud atau 75°W 30′ longitud.
  • Mewakili masa: 3j 15′ 30″, yang bermaksud 3 jam, 15 minit, dan 30 saat.

Hubungan Antara Simbol Prime dan Simbol Darjah

Walaupun simbol darjah (°) melambangkan darjah penuh, simbol prime menunjukkan ukuran yang lebih halus. Secara khusus, satu darjah bersamaan dengan 60 minit (60′), dan satu minit berkaitan dengan 60 saat (60″). Hubungan ini memastikan representasi yang tepat bagi sudut dan tempoh masa.

Penggunaan Biasa Simbol Prime dalam Pelbagai Disiplin

  • Matematik: Simbol prime menunjukkan pembahagian sudut.
  • Geografi: Mereka mewakili latitud dan longitud dalam minit dan saat.
  • Astronomi: Mereka mengekspresikan saiz objek-objek di angkasa apabila dilihat dari Bumi dalam minit atau saat.

Sejarah Simbol Prime

Simbol prime bermula daripada kaedah astronomi dan navigasi kuno. Kemudian, ia menjadi piawai sebagai unit ukuran untuk sudut dan masa dalam pelbagai konteks sains dan navigasi.

Cara Menaip Simbol Prime Menggunakan Pintasan Papan Kekunci dan Kod Alt

  • Pada Windows untuk ′: Tahan kekunci Alt dan taip 8242 pada numpad, kemudian lepaskan kekunci Alt.
  • Pada Windows untuk ″: Tahan kekunci Alt dan taip 8243, kemudian lepaskan.
  • Pada Mac untuk kedua-dua: Gunakan kekunci tanda petik standard.
  • Untuk kod HTML untuk ′: ′ dan untuk ″: ″.

Gambar simbol

Simbol Prime (Minit)Simbol Dua Prime (Saat)