Raja (pixel)

Ia adalah satu permohonan dalam talian, sokongan cm, inci dan piksel.
0
100
200
300
400
500
600
640
0
100
200
300
400
480