Cuma mengimbas qr-code untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi. Cara paling mudah untuk memberikan maklumat Wi-Fi, termasuk SSID dan kata laluan. Tolong jangan setup rangkaian Wi-Fi dengan SSID tersembunyi, kerana peranti android tidak dapat disambung dengan betul melalui QR-Code.