Apakah ID Facebook saya? User ID / Page ID

Ia juga menyokong laman facebook dan kumpulan.

Sila input URL peribadi facebook Di sini.
Tetapkan semula
  1. buka tab baru ➕
  2. di tab baru
    • pergi ke pautan: Salin
    • salin kod sumber HTML
  3. tampal ke sini ▼

keputusan

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />
URL pintar i QR Code

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan URL peribadi Facebook?

  1. Klik pautan ini: https://www.facebook.com/me
  2. Ia akan redirect ke facebook url peribadi anda, kemudian salin url.

Persediaan fb:admin dalam tag meta

Dalam usaha untuk memberikan kebenaran admin untuk menguruskan facebook comments plugin, anda perlu setup tag meta dalam halaman, seperti seperti
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} ialah ID angka