Tanda Seksyen

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
§
HTML Maksud
§ §
§
U+A7
Tanda seksyen
Ini adalah simbol standard yang digunakan untuk merujuk kepada seksyen individu dalam suatu dokumen, terutamanya dalam teks undang-undang.

Apa itu Tanda Seksyen?

Tanda seksyen, yang diwakili sebagai § dan kadang-kadang dirujuk secara kolokial sebagai "double s", "tanda seksyen", atau hanya "seksyen", biasanya digunakan dalam teks undang-undang, akademik, dan teks formal lainnya untuk menunjukkan seksyen atau klausa individu dalam suatu dokumen. Simbol ini menyediakan cara yang jelas untuk merujuk kepada bahagian tertentu dari teks, memastikan ketepatan dalam sitasi dan perbincangan.

Bagaimana Menggunakan Tanda Seksyen

Untuk menggunakan tanda seksyen, masukkan ia sebelum nombor seksyen yang dirujuk.

Format biasa adalah: § 5 atau §§ 5-7

Penggunaan umum termasuk:

 • Dalam dokumen undang-undang untuk merujuk kepada seksyen atau klausa tertentu.
 • Dalam kertas akademik untuk menunjukkan seksyen daripada kajian atau peraturan sebelumnya.
 • Dalam manual atau panduan untuk mengarahkan pembaca ke seksyen yang relevan.

Ketika menggunakan simbol ini, penting untuk memastikan bahawa seksyen jelas diberi nombor, memberikan kejelasan bagi pembaca.

Variasi dalam Penggunaan Tanda Seksyen di Negara-negara Berbeza

Tanda seksyen (§) diiktiraf secara global, tetapi penggunaannya boleh berbeza berdasarkan amalan setempat atau nuansa budaya. Berikut adalah beberapa pengetahuan tentang penggunaannya di negara-negara yang berbeza:

 • Amerika Syarikat: Sering digunakan dalam dokumen undang-undang untuk merujuk kepada seksyen tertentu dari statut dan peraturan.
 • Jerman: Sering digunakan untuk merujuk kepada seksyen individu (paragrafen) dari statut, contohnya, "§ 90 StGB" untuk seksyen 90 dari Kod Jenayah Jerman.
 • Brazil: Digunakan dalam teks undang-undang untuk merujuk kepada seksyen statut dan undang-undang.
 • Mexico: Digunakan dalam konteks undang-undang untuk merujuk kepada seksyen dokumen undang-undang.
 • Sweden: Menandakan seksyen dalam dokumen undang-undang, dikenali sebagai "paragraftecken."
 • Finland: Dirujuk sebagai "pykälämerkki" dan digunakan dalam teks undang-undang.
 • Spain: Kurang biasa digunakan, tetapi boleh ditemui dalam konteks undang-undang tertentu.
 • Itali: Kadang-kadang ditemui dalam dokumen undang-undang Itali.
 • Switzerland: Digunakan dalam statut dan peraturan undang-undang.
 • Austria: Merujuk kepada seksyen dalam undang-undang dan dokumen undang-undang lain.

Kesalahan Umum dalam Menggunakan Tanda Seksyen

 1. Menggunakan § Tanpa Nombor Seksyen yang Jelas: Sentiasa pastikan bahawa dokumen mempunyai seksyen yang jelas diberi nombor apabila merujuk dengan tanda seksyen.
 2. Menyangka Ia Sebagai Simbol Lain: Jangan keliru § dengan simbol seperti ¶ (pilcrow) atau simbol notasi lain.
 3. Menggunakan Tanda Seksyen Ganda Secara Salah: §§ harus digunakan apabila merujuk kepada julat seksyen, bukan hanya satu.
 4. Penggunaan Berlebihan: Dalam dokumen di mana rujukan seksyen adalah kerap, pertimbangkan menggunakan kombinasi kata dan simbol untuk mengelakkan pengulangan dan meningkatkan keterbacaan.

Asal Usul Sejarah Tanda Seksyen

Tanda seksyen, dikenali sebagai "sectio" dalam bahasa Latin, mempunyai asal usul dalam gulungan Rom kuno. Ahli sejarah menggunakan tanda serupa untuk menunjukkan rehat atau jeda dalam teks, yang seiring waktu berkembang menjadi simbol yang kita kenali hari ini. Asosiasinya dengan dokumen undang-undang dan formal bermula pada Zaman Pertengahan, di mana ia digunakan untuk menunjukkan seksyen kod undang-undang dan teks agama.

Bagaimana Mengetik Tanda Seksyen Menggunakan Pintasan Keyboard dan Kode Alt

 • Pada Windows: Tahan tombol Alt pada keyboard anda dan ketik 0167 pada pad angka, kemudian lepaskan tombol Alt.
 • Pada Mac: Tekan Option + 6.
 • Pada banyak sistem Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian ketik 00a7 dan tekan Enter.
 • Untuk pengkodean HTML: Gunakan entiti bernama § atau entiti numerik §.

Gambar simbol

Tanda seksyen