Simbol Ruble Rusia

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
$¥
HTML Maksud
₽
U+20BD
Simbol Ruble Rusia
Ini adalah simbol rasmi untuk ruble Rusia, mata wang rasmi Persekutuan Rusia.

Apa itu Simbol Ruble Rusia?

Simbol ruble Rusia, yang diwakili oleh ₽, adalah simbol rasmi untuk ruble Rusia, mata wang Persekutuan Rusia. Ruble biasanya dirujuk hanya sebagai "ruble" dan disingkatkan sebagai "RUB".

Ruble mempunyai sejarah yang panjang, bermula dari abad ke-13. Ruble moden ditubuhkan selepas runtuhnya Kesatuan Soviet dan telah mengalami pelbagai perubahan dalam simbol dan nilai sejak itu.

Garis Panduan untuk Menggunakan Simbol Ruble Rusia

Simbol Ruble Rusia, ditunjukkan sebagai ₽, mewakili mata wang rasmi Persekutuan Rusia. Apabila merujuk kepada jumlah, terutamanya dalam transaksi atau komunikasi antarabangsa, kejelasan adalah sangat penting. Selalu gunakan kod mata wang "RUB" untuk kejelasan tambahan dalam konteks dengan pelbagai mata wang, misalnya, 1,234.56₽ (RUB) berbanding €1,000.23 (EUR).

  • Format Standard untuk Ruble: 1,234.56₽ Format ini adalah standard di Rusia, dengan simbol mata wang mengikuti jumlah, titik sebagai pemisah perpuluhan, dan koma untuk pemisah ribuan.
  • Penempatan Simbol: Standard di Rusia: 50₽
  • Pemisah Perpuluhan: Standard: titik sebagai perpuluhan (4.99₽)
  • Pemisah Ribuan: Standard di Rusia: koma (1,234.56₽)
  • Penjarakan: Standard: Tiada ruang antara simbol dan jumlah (50₽)
  • Kod Mata Wang Rasmi: Selalu gunakan "RUB" untuk ruble Rusia dan elakkan singkatan lain.

Cara Mengetik Simbol Ruble Rusia Menggunakan Pintasan Keyboard dan Kod Alt

  • Pada Windows: Tahan tombol Alt dan ketik 0084 atau 1025 pada pad angka, kemudian lepaskan tombol Alt.
  • Pada Mac: Gunakan penampil karakter untuk mencari simbol.
  • Pada banyak sistem Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian ketik 20bd dan tekan Enter.
  • Untuk kod HTML: Gunakan entiti numerik ₽.

Gambar simbol

Simbol Ruble Rusia