Simbol Penafian (NOT)

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
¬
HTML Maksud
¬ ¬
¬
U+AC
Simbol Penafian (NOT)
Simbol Penafian, yang ditulis sebagai ¬, mewakili operasi logik penafian. Ia menghasilkan nilai benar apabila operandnya adalah salah dan sebaliknya.

Apa itu Simbol Penafian (NOT)?

Simbol Penafian, yang ditulis sebagai ¬, digunakan dalam logik untuk mewakili operasi logik penafian. Penafian menghasilkan nilai benar apabila operandnya adalah salah dan sebaliknya.

Penggantian Alternatif dalam Perisian dan Pengaturcaraan

Dalam pelbagai aplikasi perisian dan bahasa pengaturcaraan, operasi "not" boleh digantikan dengan cara yang berbeza:

 • JavaScript (JS): Logik "not" direpresentasikan dengan menggunakan !. Contohnya, !x.
 • Google Sheets: Menggunakan fungsi NOT(), seperti =NOT(A1=10).
 • Excel: Terutamanya menggunakan fungsi NOT(), seperti =NOT(A1=10).

Aplikasi Simbol Penafian dalam Pelbagai Bidang

Simbol Penafian (¬) mempunyai aplikasi dalam pelbagai disiplin:

 • Matematik: Digunakan secara meluas dalam logik proposisi dan konteks matematik lain.
 • Sains Komputer: Digunakan dalam pengaturcaraan untuk operasi logik dan syarat-syarat.
 • Falsafah: Digunakan dalam logik formal dan hujah falsafah.

Tafsiran Simbol Penafian bergantung pada konteks penggunaannya, sama ada dalam disiplin akademik atau sains terapan.

Cara Menaip Simbol Penafian Menggunakan Pintasan Papan Kekunci, Kod Alt, dan LaTeX

 • Windows: Tahan kekunci Alt dan taip kod yang sesuai pada kekunci nombor, kemudian lepaskan kekunci Alt. (Kod Alt yang spesifik boleh berbeza bergantung pada jenis fon dan perisian yang digunakan.)
 • Mac: Pintasan yang spesifik mungkin berbeza. Kadang-kadang, perisian khusus atau pengaturan diperlukan.
 • Linux: Tekan Ctrl + Shift + u, kemudian taip kod heksadesimal Unicode dan tekan Enter.
 • HTML: Gunakan entiti bernama yang sesuai untuk simbol penafian atau entiti numeriknya.
 • LaTeX: Untuk menaip Simbol Penafian dalam LaTeX, gunakan perintah \lnot.

Gambar simbol

Simbol Penafian (NOT)