Watak Elipsis

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
.
HTML Maksud
…
…
U+2026
Elipsis
Elipsis, yang digambarkan sebagai …, adalah rangkaian tiga titik yang menunjukkan pengecualian atau jeda dalam ucapan atau penulisan.

Apa itu Watak Elipsis?

Watak Elipsis, dilambangkan sebagai …, sering digunakan untuk menunjukkan jeda, pengecualian perkataan, atau pemikiran yang tidak terselesaikan. Ia juga boleh digunakan untuk menandakan senarai yang tidak selesai atau melanjutkan sesuatu.

Contoh Penggunaan Elipsis

Dalam sastera, elipsis boleh digunakan untuk menunjukkan keraguan watak, contohnya: "Saya fikir saya melihat... tak jadi."

Menggunakan Elipsis dalam Penulisan Formal

Dalam penulisan formal, elipsis sering digunakan untuk menunjukkan bahagian yang dikecualikan daripada bahan petikan. Sebagai contoh, apabila mengutip satu petikan daripada buku, bahagian yang tidak relevan boleh dikecualikan dan diganti dengan elipsis untuk memendekkan petikan tetapi mempertahankan maknanya.

Aplikasi dan Penggunaan Unik Watak Elipsis

Watak Elipsis (…) mempunyai pelbagai aplikasi dan penggunaan unik:

  • Sastera: Digunakan untuk menunjukkan jeda, pengecualian perkataan, atau pemikiran yang tidak terselesaikan.
  • Matematik: Digunakan untuk mewakili rangkaian atau senarai yang tidak selesai.
  • Reka bentuk Grafik: Digunakan dalam reka bentuk untuk menunjukkan kelanjutan.
  • Reka bentuk Laman Web dan Aplikasi: Digunakan untuk mewakili teks yang dipendekkan atau untuk menunjukkan bahawa terdapat lebih banyak kandungan yang tersedia.
  • Wartawan: Digunakan dalam bahan petikan untuk menunjukkan bahagian yang dikecualikan.

Gambar simbol

Elipsis