Simbol Per Sepuluh Ribu (Basis Point)

Copy / Paste

Klik untuk menyalin ▼
%
HTML Maksud
‱
U+2031
Simbol Per Sepuluh Ribu Lalai (Basis Point)
Ini adalah simbol standard yang digunakan untuk mewakili per sepuluh ribu (1/10000) atau basis point dalam pelbagai konteks, seperti kewangan, statistik, dan matematik.

Apakah Simbol Per Sepuluh Ribu (Basis Point)?

Simbol per sepuluh ribu, ditunjukkan sebagai ‱, digunakan untuk menunjukkan bahagian per sepuluh ribu, atau 1/10000. Dalam kewangan, ia biasanya dirujuk sebagai basis point. Sebagai contoh, perubahan kadar faedah boleh menjadi 50‱, yang bermaksud 50 bahagian per sepuluh ribu, atau 50 daripada 10000.

Untuk memahami simbol ini dengan lebih baik, adalah berguna untuk mengetahui cara menukar nilai-nilai ini menjadi desimal atau peratus. Gunakan formula berikut:

Bentuk Desimal = (Nilai Per Sepuluh Ribu) / 10000

Bentuk Peratus = (Nilai Per Sepuluh Ribu) / 100

Jadual Penukaran untuk Basis Point Biasa

Basis Point (‱) Bentuk Desimal Bentuk Peratus (%)
25‱ 0.0025 0.25%
50‱ 0.005 0.5%
100‱ 0.01 1%

Menggunakan dan Memahami Simbol Per Sepuluh Ribu (Basis Point) dalam Pelbagai Konteks

Simbol ini digunakan secara langsung, mengikuti nombor yang ia ubah. Beberapa penggunaan biasa termasuk perubahan 25‱ dalam kadar faedah dalam kewangan (sama dengan 0.25%) atau penurunan 10‱ dalam kadar pengangguran dalam statistik (sama dengan 0.1%).

Dalam sektor kewangan, simbol per sepuluh ribu sering digunakan untuk menggambarkan perubahan kecil dalam kadar faedah, kadar pertukaran mata wang, dan derivatif kewangan. Ini biasanya dirujuk sebagai basis point. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi hipotetikal di mana Federal Reserve memutuskan untuk menukar kadar faedah. Jika pengumuman menyatakan peningkatan 25‱ (basis point), ini bermaksud kadar akan meningkat sebanyak 0.25%. Misalnya, jika kadar semasa adalah 1%, ia akan disesuaikan kepada 1.25%.

Cara Mengetik Simbol Per Sepuluh Ribu (Basis Point) Menggunakan Pintasan Papan Kekunci dan Kode Alt

  • Pada Windows: Tahan kunci Alt dan ketik 8241 pada pad numerik, kemudian lepaskan kunci Alt.
  • Pada Mac: Simbol ini tidak dapat diakses secara langsung melalui pintasan papan kekunci sederhana pada sistem Mac. Anda boleh menyalin dan menampal atau menggunakan Character Viewer untuk mencarinya.
  • Untuk kod HTML: Gunakan entiti numerik ‱.
  • Dalam LaTeX: Untuk mengetik simbol per sepuluh ribu dalam LaTeX, anda boleh menggunakan perintah \textpertenthousand dalam mod teks.

Gambar simbol

Simbol Per Sepuluh Ribu Lalai (Basis Point)