▩ simbol segi empat sama | ╬ simbol garis | ▲ simbol segitiga | ◐ simbol bulatan | ☒ simbol tanda x
Klik ikon untuk menyalin ke clipboard ▼
×Χχˣ
emoji | simbol teks
simbol tanda x
※ Semua simbol adalah watak unicode, bukan gambar atau watak gabungan. Tetapi anda juga boleh menggabungkannya sendiri. ※
Simbol teks Maksudnya Copy / Paste
× tanda darab (notasi z hasil cartesian)
garam (salib St andrew)
pendaraban x
darab berat x
tanda pangkah
tanda silang kuasa dua negatif
pengendali n-ary times
vektor atau hasil silang
kotak undi (kotak semak)
peti undi dengan x (segi empat dengan pangkah)
undi x (palang)
undi berat x (palang tebal)
Χ taburan chi dalam statistik, bilangan kromatik grafik dalam teori grafik, ciri Euler dalam topologi algebra, elektronegativiti dalam jadual berkala, transformasi Fourier fungsi tindak balas linear, watak dalam matematik; terutamanya watak Dirichlet dalam teori nombor, kadang-kadang pecahan tahi lalat, ciri atau fungsi penunjuk dalam matematik atau kerentanan magnetik bahan dalam fizik.
χ huruf kecil greek chi
kali dibulatkan
tanda darab dalam bulatan berganda
huruf kecil latin huruf kecil x