Simbol tanda x

▩ simbol segi empat sama | ╬ simbol garis | ▲ simbol segitiga | ◐ simbol bulatan | ☒ simbol tanda x | ⭓ Bentuk Lain | 𖡎 Garis Rawak
Klik ikon untuk menyalin ke clipboard ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | simbol teks
※ Semua simbol adalah watak unicode, bukan gambar atau watak gabungan. Tetapi anda juga boleh menggabungkannya sendiri. ※
Simbol teks Maksudnya Copy / Paste
× tanda darab (notasi z hasil cartesian)
garam (salib St andrew)
pendaraban x
darab berat x
tanda pangkah
tanda silang kuasa dua negatif
pengendali n-ary times
vektor atau hasil silang
kotak undi (kotak semak)
peti undi dengan x (segi empat dengan pangkah)
undi x (palang)
undi berat x (palang tebal)
χ huruf Yunani CHI
Simbol kali berlingkar
tanda darab dalam bulatan berganda
huruf kecil latin huruf kecil x
Melintas lorong
Lorong persilangan berlingkar
Saltire segi empat