⇩ ⇩ ⇩
#
topi kecil juga disebut small capitals atau petite caps . Umumnya, huruf besar lebih besar, dan huruf kecil lebih kecil.Walau bagaimanapun, huruf ini kelihatan besar, tetapi ukuran teksnya sama dengan huruf kecil. Microsoft Word , Apple Pages dan Libre Office semuanya mempunyai ciri ini yang terpadu.