⇩ ⇩ ⇩
#
huruf kursif Fon kursif kelihatan seperti tulisan tangan kursif. Ia juga dapat menarik perhatian pengguna. Teks kursif mempunyai dua gaya, termasuk teks tebal dan teks tidak tebal.