Apakah nama hos saya?

nama hos adalah label yang diberikan kepada peranti yang disambungkan kepada rangkaian komputer dan yang digunakan untuk mengenal pasti peranti dalam pelbagai bentuk komunikasi elektronik.

nama hos saya ialah:ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com