Saiz sebenar AirPods (Generasi ke-3)

Saiz imej sebenar  AirPods (Generasi ke-3) .